TestvĂ©rtelepĂŒlĂ©sĂŒnk

     GyĂ”rzámoly

Gyorzamoly


     GyĂ”rzámoly egy GyĂ”r város melletti település. Népesség tekintetében Szentkirályhoz hasonló, de 200-300 lakóval mindig népesebb volt Zámoly. Íme: 1910-ben Zámolynak 1322 lakója, Szentkirálynak 1028 lakója volt. 1994-ben Zámolynak 1420 a lakosok száma, Szentkirálynak 1078. A legutóbbi, 2002-ben végzett összeírás alkalmával falunkban 1099 személyt írtunk össze, melybĂ”l 20 cigány.

     Az 1989-es fordulat után GyĂ”rzámoly testvértelepülési kapcsolatot keresett, és a véletlen folytán találtak ránk. GyĂ”rzámoly GyĂ”r-Moson-Sopron megyében, a Szigetközben, a két Duna-ág között található.
A kapcsolat 1990-ben vette kezdetét. Turcsik György plébános és Pozsonyi Péter, a kultúrház igazgatója megegyeztek, hogy felveszik a kapcsolatot egy erdélyi településsel. Egy székelyudvarhelyi fiatal, aki Magyarországon tanult, segített megtalálni Szentkirályt, bár elsĂ”nek Ülkét ajánlotta, azt a falut, ahol Ă” is tanított. Mivel kedvezĂ”tlen választ kapott ÜlkétĂ”l, javasolta a mi falunkat, Szentkirályt. InnentĂ”l kezdve felgyorsultak az események.

     1990 júniusának elsĂ” felében öttagú küldöttség utazott GyĂ”rzámolyra: Bodó József állatorvos, Bándi Mária iskolaigazgató, Gábor László, a kultúrotthon igazgatója, László Ágnes tanár és Zakariás Magdolna tanár. A fogadtatásunkra faluünnepélyt szerveztek a Mosoni Duna bal partján. Igazán jól érezte magát mindenki. Mi, a küldöttség tagjai itt oldódtu

nk fel a feszültség hatása alól, amit Segesvártól Nagyváradig „szedtünk magunkba". Amikor utaztunk, június elsĂ” napjaiban, még frissen éltek az emlékezetben a marosvásárhelyi márciusi események, úgy bennünk, mint a vonaton többségben lévĂ” románokban. Békességben értünk Nagyváradra és onnan teljesen felszabadulva GyĂ”rzámolyra. A zámolyiak 1991-ben viszonozták a látogatást, és ettĂ”l kezdve már egymást követték az események évrĂ”l évre.

Weboldala: www.gyorzamoly.hu